Διαδικτυακός χώρος φιλοξενίας όλων των fosscomm

Χώρος οργάνωσης και διαχείρισης των fosscomm που θα λειτουργεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής του κάθε συνεδρίου.