Καλεσμα για την Αναληψη FOSSCOMM 2020

Η ομάδα διοργάνωσης του Πανελλήνιου συνεδρίου FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting) 2019 ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και απευθύνει κάλεσμα προς ομάδες φοιτητών που σε συνεργασία με μέλη ακαδημαικής κοινότητας να υποβάλλουν προτάσεις  για την διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου.

Οι προτάσεις θα πρέπει να χωρίζονται σε 3 υπο-ενότητες, οι οποίες θα είναι οι παρακάτω.

Οργανωτική Ομάδα

 • Τα ονόματα των φοιτητών και μελών ΔΕΠ , ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ – που θα συμμετέχουν την οργανωτική επιτροπή. Τα ονόματα των στελεχών από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων, κοινοτήτων ανοιχτού λογισμικού καθώς στελέχη που συμμετέχουν ενεργά σε open source projects. 

Τόπος Διοργάνωσης

 • Πόλη που θα λάβει χώρα η διοργάνωση. 
 • Υποψήφιοι χώροι για την φιλοξενία του συνεδρίου (π.χ πανεπιστήμιο της πόλης, πολιτιστικό κέντρο, ξενοδοχείο, κ.τ.λ). 
 • Χωρητικότητα των χώρων (μέγεθος και πλήθος αιθουσών, χώροι για booths – posters). 
 • Προτεινόμενη ημερομηνία διοργάνωσης. 
 • H ενδεικτική δομή του διημερου προγραμματος, με την προτεινόμενη θεματολογία ανα ενότητα ( sessions ) και προβλεψη μιας ενότητας στα αγγλικά που θα απευθύνεται στις κοινότητες του ανοιχτού λογισμικού της ευρύτερης περιοχής( Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή & χώρες της Μεσογείου).

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Τρόπος πρόσβασης στην πόλη διοργάνωσης (πλοία, αεροπλάνα, συχνότητα δρομολογίων). 
 • Τρόπος πρόσβασης στο χώρο διοργάνωσης. 
 • Προσβασιμότητα των χώρων από ΑμεΑ. 
 • Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο. 
 • Πρόσβαση σε χώρους εστίασης.
 • Τρόποι χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών στην οργάνωση του συνεδρίου.

Για την οργανωτική επιτροπή παρέχονται τα εξής:

 • ένα VM Debian με webserver και βάση δεδομένων (nginx/php/mariadb) με WordPress για να σχεδιάσετε και να εγκαταστήσετε τον δικτυακό σας τόπο.
 • Διαχείριση Προτάσεων για ομιλίες και εργαστήρια: για παρουσιάσεις και του προγράμματος προτείνεται το εργαλείο pretalx.org, το οποίο αξιοποιήθηκε και μεταφράστηκε στην Fosscomm 2018. Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι τα ελληνικά: https://gitlab.com/fosscomm/pretalx_el_GR
 • Εφαρμογή Android που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει το πρόγραμμα του συνεδρίου, τον χώρο κάθε ομιλίας και προβολή σχετικού χάρτη. Η εφαρμογή που προσαρμόστηκε από την αντίστοιχη της FOSDEM για την Fosscomm 2018 βρίσκεται εδώ: https://gitlab.com/fosscomm/fosscomm-companion

Σας παρακαλούμε στην πρόταση σάς να εξηγείτε πώς θα αξιοποιήσετε τα παραπάνω.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να υποβάλλονται στην φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι τις 8 Μαρτίου.

Η ομάδα διοργάνωσης της FOSSCOMM 2019.